Kremering häst

 
Separat eller allmän kremering
Du väljer själv om din häst skall kremeras separat eller kremeras tillsammans med andra djur.
 
Vid separat kremering är det endast din häst i kremeringsugnen och du kan välja att få hela eller en mindre mängd av askan tillbaka. Askan kan du spara, sprida ut eller gräva ner där du själv vill.
 
Vid allmän kremering kremeras flera djur tillsammans i kremeringsugnen och askan begravs på vår marker, dock inte i minneslunden. Att askan inte begravs i minneslunden beror på de stora volymerna. Vi begraver askan med grävmaskin och den vill vi inte förstöra minneslunden med.
 
Vi kommer och hämtar din häst i kombination med kremering.
Oavsett hur din häst har avlidit så ombesörjer vi en värdig transport tillbaka till krematoriet då du vill få din häst kremerad.
 
Kremering är det enda alternativet som har en obruten etisk kedja, där du själv med säkerhet vet vad som händer med din häst från början till slut.
Kremering är dessutom det enda alternativet som ger dig möjlighet att ha något kvar av din häst på ett etiskt och hygieniskt bra sätt.